Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:08 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.2/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.4/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
29/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
34.1/ 34.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
35.9/ 35.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
33.6/ 33.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.6/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.6/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:56
Thấp/Cao

26°/35.5°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.34 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

10.68