Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:12 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 29.7°
Sáng/Tối
29.4/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.9°
Sáng/Tối
29.4/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.4°
Sáng/Tối
29.4/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29°
Sáng/Tối
29.4/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.8°
Sáng/Tối
29.4/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.7°
Sáng/Tối
29.5/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.6°
Sáng/Tối
29.5/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.8°
Sáng/Tối
29.6/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29.6/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28°
Sáng/Tối
29.4/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.9°
Sáng/Tối
29.7/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 30°
Sáng/Tối
29.8/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.4°
Sáng/Tối
29/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.1°
Sáng/Tối
29.6/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.6°
Sáng/Tối
28.7/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.8°
Sáng/Tối
28.2/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.7°
Sáng/Tối
28.5/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.3°
Sáng/Tối
28.4/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.4/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:02
Thấp/Cao

26.8°/33.7°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.26 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

2.13