Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:44 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Nhiều mây
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Thấp/Cao

27°/35°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.11 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

6.07