Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:03 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:55
Mưa vừa
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0