Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:40 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 27.7°
Sáng/Tối
28/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.5/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 27.2°
Sáng/Tối
26.7/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.2°
Sáng/Tối
25.7/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 28.7°
Sáng/Tối
26.4/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29°
Sáng/Tối
27.7/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 33.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.7°
Sáng/Tối
26.8/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.4°
Sáng/Tối
27/ 35.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 34.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mây cụm
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:02
Thấp/Cao

26.5°/34.9°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0