Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:45 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa vừa
Huyện Ninh Phước
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.3 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0