Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:20 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.08 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.54