Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:25 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
33/ 26.5°
Sáng/Tối
27.8/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.6/ 27.9°
Sáng/Tối
25.7/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 27.8°
Sáng/Tối
26.6/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 33.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 33.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 32.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:56
Thấp/Cao

25.8°/37°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

1.1