Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:38 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 33.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.8/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 28.2°
Sáng/Tối
27.4/ 33.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 35.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 28.1°
Sáng/Tối
26/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 29°
Sáng/Tối
26.3/ 35.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 34.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Thấp/Cao

26.2°/35.7°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0