Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:21 | 24/07/2024
Thấp/Cao
25.1/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.8/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.3/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Thấp/Cao

25°/35.3°

Độ ẩm

83%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0.05