Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:19 | 25/02/2024
Thấp/Cao
19.4/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.9/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.5/ 19.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.6/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.3/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.5/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20.3/ 20.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21.7/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 19.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Thấp/Cao

19°/25.9°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

16.7 °C

Chỉ số UV

3.32