Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:14 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
25/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0