Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:52 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Ít mây
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 23°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Huyện Yên Thành
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0