Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:51 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.82