Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:22 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 16°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Thấp/Cao

13°/25°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.66 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0