Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:57 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa vừa
Huyện Yên Thành
Đã cập nhật 23 phút trước
Ít mây 29°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.62 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

8.59