Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:53 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 29.6°
Sáng/Tối
27.1/ 34.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 29.4°
Sáng/Tối
27.9/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29.4°
Sáng/Tối
27.7/ 34.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 34.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.2°
Sáng/Tối
26.1/ 35.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 29.4°
Sáng/Tối
27.1/ 35.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27.5/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 28.4°
Sáng/Tối
26.6/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.8/ 30.4°
Sáng/Tối
29.8/ 31.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
40/ 31.8°
Sáng/Tối
29.7/ 33.4°
Áp suất

998 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.2/ 31.2°
Sáng/Tối
29.6/ 32.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 29.6°
Sáng/Tối
29.2/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.5°
Sáng/Tối
28.9/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 29.8°
Sáng/Tối
29/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Nhiều mây
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Thấp/Cao

27.6°/37.3°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.33 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0