Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:38 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
40/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:09
Thấp/Cao

23°/38°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.82 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0