Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:56 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0