Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:03 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa cường độ nặng
Huyện Yên Thành
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:52
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0