Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:19 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:25
Mưa nhẹ
Huyện Tương Dương
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:24
Thấp/Cao

18°/22°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.32