Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:55 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:43
Mưa cường độ nặng
Huyện Tương Dương
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:55
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0