Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:36 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
42/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
23/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
42/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:14
Thấp/Cao

19°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0