Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:38 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
39.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.6/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 33.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
43.8/ 27.8°
Sáng/Tối
25.4/ 36.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.9/ 31°
Sáng/Tối
25.3/ 43.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.6/ 29.4°
Sáng/Tối
28/ 41°
Áp suất

1004 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
41.5/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 43°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 42.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41.9/ 27°
Sáng/Tối
25.6/ 25.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 35.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 23.5°
Sáng/Tối
24.7/ 25.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 28.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 25°
Sáng/Tối
22.8/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 25.2°
Sáng/Tối
23.7/ 35°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.7°
Sáng/Tối
24.1/ 37.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 39.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 44.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Thấp/Cao

24.5°/42.4°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

8.23