Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:31 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:56
Mưa nhẹ
Huyện Tương Dương
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 18°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Thấp/Cao

17°/30°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0