Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:15 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Ít mây
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 23°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mưa nhẹ
Huyện Tương Dương
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0