Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:48 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:43
Mưa nhẹ
Huyện Tương Dương
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây rải rác 38°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 42°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Thấp/Cao

24°/39°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

11.45