Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:31 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 29.1°
Sáng/Tối
27.9/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 30°
Sáng/Tối
28.7/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 26.8°
Sáng/Tối
29.4/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 25.3°
Sáng/Tối
26.9/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 29.1°
Sáng/Tối
29/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.2/ 31°
Sáng/Tối
29.4/ 34.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 30.4°
Sáng/Tối
30.6/ 34.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.8/ 29.8°
Sáng/Tối
30.4/ 33.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 29.8°
Sáng/Tối
28.7/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.1°
Sáng/Tối
28.2/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27.4/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 33.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 33.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.5/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.1/ 30.4°
Sáng/Tối
28.5/ 34.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.7/ 31.7°
Sáng/Tối
28.2/ 35.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 29.1°
Sáng/Tối
29.4/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 27.7°
Sáng/Tối
28.3/ 34.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.3°
Sáng/Tối
29.9/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.9°
Sáng/Tối
28.8/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29°
Sáng/Tối
28.1/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Bầu trời quang đãng 31.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Thấp/Cao

24.4°/43.6°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

18.3 °C

Chỉ số UV

1.61