Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:50 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Huyện Tương Dương
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:29
Thấp/Cao

19°/31°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

4.4