Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:19 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
24/ 37°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
24/ 40°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
40/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Thấp/Cao

24°/41°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0