Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:43 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:55
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0