Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:40 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
23/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:39
Nhiều mây
Huyện Tương Dương
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:46
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết