Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:46 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Mưa nhẹ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.39 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.49 km/giờ

13:00

25°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.11 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.66 km/giờ

19:00

24°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.31 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.26 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:52
Nhiều mây

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.62 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.56 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.56 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.61 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.63 km/giờ

16:00

31°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
0.34 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.75 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.42 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:51
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.54 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.5 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.33 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.51 km/giờ

13:00

33°C / 40°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
1.09 km/giờ

16:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.07 km/giờ

19:00

25°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.04 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.56 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
100%
0.19 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.32 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.17 km/giờ

10:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.79 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
1.19 km/giờ

16:00

32°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
63%
2.09 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
89%
0.88 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
98%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Nhiều mây

01:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
100%
0.21 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.19 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.05 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.66 km/giờ

13:00

34°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
48%
1.6 km/giờ

16:00

32°C / 37°C
Mây rải rác Mây rải rác
61%
2.05 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mây thưa Mây thưa
91%
0.92 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
98%
0.52 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mây rải rác

01:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
99%
0.25 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.41 km/giờ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.22