Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:11 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa vừa

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.78 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.26 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.16 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.39 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.68 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.47 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.47 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.36 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.15 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.18 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.31 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.36 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.88 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.5 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.23 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.85 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
99%
0.14 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:48
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.59 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.44 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.27 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
72%
0.56 km/giờ

13:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.92 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.2 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.5 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.32 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:47
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.63 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.63 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.44 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
69%
0.5 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
1.63 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.77 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.91 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.19 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:46
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.3 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.57 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.32 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.53 km/giờ

13:00

32°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
53%
1.16 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.06 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.96 km/giờ
Huyện Tương Dương
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

1.26 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết