Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:02 | 22/04/2024
Thấp/Cao
25.5/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
24.6/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.6/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.2/ 33.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.4/ 36.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32/ 32.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.1/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 27.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

24.4°/37.6°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0.46