Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa vừa
Huyện Thanh Chương
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

3.79