Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:10 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 25°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

12.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

13.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa cường độ nặng
Huyện Thanh Chương
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0