Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:59 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
41/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
41/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mây cụm
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Thấp/Cao

23°/42°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

2.22