Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:20 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
19/ 18.1°
Sáng/Tối
18/ 19.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.1/ 20.9°
Sáng/Tối
18.2/ 21.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.5/ 20.3°
Sáng/Tối
20.3/ 20.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.9°
Sáng/Tối
19.4/ 22.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 23.4°
Sáng/Tối
22.2/ 24.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 18.2°
Sáng/Tối
22.1/ 19.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.9/ 15.4°
Sáng/Tối
17.8/ 16.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 18.1°
Sáng/Tối
15.9/ 18.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 21.7°
Sáng/Tối
17.9/ 22.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.4/ 26.4°
Sáng/Tối
22.5/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.1/ 25.9°
Sáng/Tối
23.6/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22.8/ 19.6°
Sáng/Tối
23.7/ 20.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 20.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Thấp/Cao

19.4°/25°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

17.9 °C

Chỉ số UV

3.12