Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:00 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
26.6/ 28.6°
Áp suất

998 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 28.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 27.1°
Sáng/Tối
25.7/ 30.2°
Áp suất

996 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.5/ 27.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

998 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

998 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 27.1°
Sáng/Tối
28.7/ 28.2°
Áp suất

997 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 26.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 27.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 28.1°
Áp suất

999 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 29.4°
Áp suất

998 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 28.1°
Áp suất

996 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 27.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 27.3°
Áp suất

999 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 29.9°
Sáng/Tối
27.7/ 30.4°
Áp suất

996 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:31
Mây cụm
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 26.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Thấp/Cao

25.4°/31.5°

Độ ẩm

88%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0