Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:18 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
36.4/ 27.5°
Sáng/Tối
25.1/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41.1/ 29.5°
Sáng/Tối
26.4/ 41.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
41.3/ 32.8°
Sáng/Tối
29.1/ 44.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.4/ 29.3°
Sáng/Tối
32.2/ 44.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42.5/ 34.5°
Sáng/Tối
30/ 44.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42.4/ 30°
Sáng/Tối
34/ 44.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.8/ 27.8°
Sáng/Tối
31/ 31.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 35.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

25.6°/38.4°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0