Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:53 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:55
Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 12°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Thấp/Cao

10°/25°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0