Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:55 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Huyện Thanh Chương
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

3.3 km

Gió

6.63 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.01