Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:31 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0