Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:49 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27°
Sáng/Tối
25.9/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.3/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 29.6°
Sáng/Tối
27.8/ 33.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa nhẹ 26.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Thấp/Cao

24.7°/30.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0