Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:05 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 29.5°
Sáng/Tối
30/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.2°
Sáng/Tối
28/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 30.2°
Sáng/Tối
29.5/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 27.1°
Sáng/Tối
29.5/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.2/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29.1°
Sáng/Tối
28.7/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 30.4°
Sáng/Tối
29.4/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.8/ 30.7°
Sáng/Tối
29.2/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.5/ 32.6°
Sáng/Tối
30.8/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 30.2°
Sáng/Tối
30.1/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.4/ 30.3°
Sáng/Tối
29/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 29.2°
Sáng/Tối
29.7/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 30°
Sáng/Tối
28.2/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.4/ 30.5°
Sáng/Tối
28.4/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.5/ 29.2°
Sáng/Tối
28.9/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 30.1°
Sáng/Tối
28.9/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.6/ 30.4°
Sáng/Tối
29.5/ 33.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.6/ 31.4°
Sáng/Tối
29.2/ 34.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 30.1°
Sáng/Tối
29.8/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 27.2°
Sáng/Tối
29.9/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.7°
Sáng/Tối
28.5/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 30.1°
Sáng/Tối
28.7/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.9°
Sáng/Tối
29.7/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.8°
Sáng/Tối
28.7/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 30.7°
Sáng/Tối
29.8/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.8/ 28.8°
Sáng/Tối
29.5/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 31.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Thấp/Cao

25.2°/43°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

1.72