Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:07 | 02/03/2024
Thấp/Cao
15.5/ 15.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.9/ 15.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.4/ 17.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.3/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.4/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
19.8/ 19.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
20.1/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 15.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Thấp/Cao

15.1°/29.7°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

5.1