Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:55 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
14.1/ 15.9°
Sáng/Tối
13.4/ 15.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.2/ 20.9°
Sáng/Tối
15.2/ 20.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 23.6°
Sáng/Tối
21.3/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.4/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.7/ 23°
Sáng/Tối
22.5/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 19.3°
Sáng/Tối
20.3/ 20.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.2/ 19.6°
Sáng/Tối
18.6/ 19.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 21.2°
Sáng/Tối
19.4/ 21.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 21.4°
Sáng/Tối
21.9/ 21.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 18.4°
Sáng/Tối
21.8/ 18.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 15.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Thấp/Cao

15.3°/29.1°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

7.9 °C

Chỉ số UV

5.1