Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:53 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
27.6/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 26.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 27.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29.2°
Áp suất

998 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 28.2°
Sáng/Tối
29.3/ 29.8°
Áp suất

996 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 28.3°
Áp suất

995 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Thấp/Cao

25.7°/31.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

7.01 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0