Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:29 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
18/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Mưa nhẹ
Huyện Ý Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Thấp/Cao

14°/20°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.97 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

1.62