Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:32 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
32/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 27.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 25.2°
Sáng/Tối
23.1/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.7°
Sáng/Tối
24.6/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.2°
Sáng/Tối
24.6/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Thấp/Cao

24.5°/32.8°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0