Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:13 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.61 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0