Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:15 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 28.6°
Sáng/Tối
25.9/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 33.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 28.9°
Sáng/Tối
26.5/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 29.5°
Sáng/Tối
27.6/ 33.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.2°
Sáng/Tối
28.8/ 36.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 30.7°
Sáng/Tối
28.1/ 38.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25.7°
Sáng/Tối
29.3/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.2°
Sáng/Tối
25.4/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.6°
Sáng/Tối
25.3/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây cụm 28.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Thấp/Cao

25.9°/33.9°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.63 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0.09