Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:32 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
20/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1025 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1025 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1024 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1025 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:23
Bầu trời quang đãng
Huyện Ý Yên
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:14
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0