Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:27 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 28.6°
Sáng/Tối
29.3/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 29.4°
Sáng/Tối
29.9/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.8°
Sáng/Tối
29.9/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.2°
Sáng/Tối
29.9/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.8°
Sáng/Tối
29.8/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 30.6°
Sáng/Tối
29.9/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.5/ 30.6°
Sáng/Tối
29/ 32.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 30.2°
Sáng/Tối
29.7/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.2°
Sáng/Tối
30.6/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.8°
Sáng/Tối
29/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.8°
Sáng/Tối
29.6/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.8°
Sáng/Tối
29.2/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.7°
Sáng/Tối
29.1/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28/ 31.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 30.4°
Sáng/Tối
29.6/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 30.5°
Sáng/Tối
29.2/ 32.5°
Áp suất

997 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 30.1°
Sáng/Tối
29.2/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 30.5°
Sáng/Tối
29.8/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 30.7°
Sáng/Tối
29.4/ 32.4°
Áp suất

998 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.6/ 30.2°
Sáng/Tối
29.3/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 30.6°
Sáng/Tối
29.3/ 32.9°
Áp suất

998 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 30°
Sáng/Tối
29.6/ 31.2°
Áp suất

998 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.5°
Sáng/Tối
29.5/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 27.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 28.9°
Sáng/Tối
27.9/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.1°
Sáng/Tối
28.9/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mây cụm
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Thấp/Cao

26.4°/33.8°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0