Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:44 | 29/02/2024
Thấp/Cao
16.9/ 16.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15.4/ 15.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15.3/ 15.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.7/ 15.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.6/ 16.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.4/ 15.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.1/ 14.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Thấp/Cao

14.9°/20°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.86 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

0.48