Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:01 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
14/ 16°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:14
Mưa nhẹ

16:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
4.37 km/giờ

19:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.37 km/giờ

22:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.73 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 21°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Mưa nhẹ

01:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.25 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.66 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.79 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.99 km/giờ

13:00

20°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.5 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.07 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.67 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.05 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:15
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.21 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.5 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.02 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.29 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.36 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.57 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.55 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.43 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
19/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
6.01 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
6.08 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
7.42 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
7.95 km/giờ

13:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
8.59 km/giờ

16:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
7.84 km/giờ

19:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.29 km/giờ

22:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.94 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mưa nhẹ

01:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.97 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.15 km/giờ

07:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
4.15 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.43 km/giờ

13:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.58 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.64 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.78 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.34 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.85 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
4.19 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.44 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
4.85 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.22 km/giờ
Huyện Nghĩa Hưng
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:14
Thấp/Cao

14°/21°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.9 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0