Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:07 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Huyện Nghĩa Hưng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:39
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.55 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.58