Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:27 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
25/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Nhiều mây
Huyện Nghĩa Hưng
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:28
Thấp/Cao

17°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0