Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:28 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

11.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa cường độ nặng
Huyện Nghĩa Hưng
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Thấp/Cao

24°/27°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.36 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0