Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:20 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 29.1°
Sáng/Tối
28.2/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 30.7°
Sáng/Tối
28.7/ 31.4°
Áp suất

999 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 30°
Sáng/Tối
29.8/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 29.5°
Sáng/Tối
29.2/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.8°
Sáng/Tối
28.3/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 30.1°
Sáng/Tối
29.5/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 32.5°
Sáng/Tối
29.1/ 33.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 27.4°
Sáng/Tối
30/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

9.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Thấp/Cao

28°/29°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0