Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:49 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.38 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.33