Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:40 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Huyện Nghĩa Hưng
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Thấp/Cao

24°/27°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.02 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0