Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:16 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

9.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:32
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Thấp/Cao

27°/30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0