Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:01 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.43 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.26