Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:32 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Huyện Nghĩa Hưng
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Thấp/Cao

15°/19°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.43 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0