Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:58 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19.6/ 19.4°
Sáng/Tối
19.1/ 19.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 19.9°
Sáng/Tối
19.1/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 21°
Sáng/Tối
19.8/ 20.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 19.8°
Sáng/Tối
20.1/ 19.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.8/ 22.9°
Sáng/Tối
19.4/ 22.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 21.5°
Sáng/Tối
22.4/ 21.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.3/ 14.4°
Sáng/Tối
19.3/ 14.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.3/ 15.1°
Sáng/Tối
13.8/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.4/ 18.8°
Sáng/Tối
16.2/ 18.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 21.5°
Sáng/Tối
19.2/ 21.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Nhiều mây
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 19.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Thấp/Cao

19.2°/19.5°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.71 km/giờ

Điểm ngưng

17.8 °C

Chỉ số UV

0.03