Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:26 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
35.9/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29°
Sáng/Tối
27.4/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 30.8°
Sáng/Tối
26.1/ 35.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.3/ 34.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.8°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Thấp/Cao

27.2°/37.3°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.86 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0.28