Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:11 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.2/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Thấp/Cao

24.2°/32.9°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

5.42