Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:02 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24°
Sáng/Tối
25.6/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Thấp/Cao

24.5°/32.6°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

6.66 km

Gió

4.35 km/giờ

Điểm ngưng

28.8 °C

Chỉ số UV

1.71