Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:37 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25.1°
Sáng/Tối
23.2/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 31.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.2°
Sáng/Tối
23.9/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 31.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 24.1°
Sáng/Tối
25.1/ 33°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 21.4°
Sáng/Tối
20.5/ 30.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
24.5/ 20.8°
Sáng/Tối
17.2/ 28.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23.1°
Sáng/Tối
18.5/ 30.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Nhiều mây
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 32.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Thấp/Cao

24.9°/32.3°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

5.42