Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:03 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 28.7°
Sáng/Tối
25.5/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26.5/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Thấp/Cao

25.5°/31.9°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.05 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0