Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:02 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
26/ 33.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ

01:00

28.7°C / 31.1°C
Mây cụm Mây cụm
76%
2.97 km/giờ

04:00

27.9°C / 30.3°C
Mây cụm Mây cụm
80%
2.36 km/giờ

07:00

28.1°C / 32.5°C
Mây cụm Mây cụm
73%
3.45 km/giờ

10:00

34.6°C / 38.8°C
Mây cụm Mây cụm
53%
4.1 km/giờ

13:00

34.9°C / 38.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
48%
3.61 km/giờ

16:00

34°C / 39.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
1.83 km/giờ

19:00

31.6°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
3.32 km/giờ

22:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.89 km/giờ
Ngày/Đêm
35.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ

01:00

28.7°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.63 km/giờ

04:00

27.2°C / 29.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.77 km/giờ

07:00

28.4°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.9 km/giờ

10:00

34.5°C / 38.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
3.09 km/giờ

13:00

35.9°C / 40.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
46%
3.34 km/giờ

16:00

33.6°C / 38.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
54%
3.13 km/giờ

19:00

30.7°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
4.49 km/giờ

22:00

29°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.57 km/giờ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.9/ 33.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ

01:00

28.6°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.7 km/giờ

04:00

27.6°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.37 km/giờ

07:00

29.8°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.89 km/giờ

10:00

34.9°C / 39.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
3.66 km/giờ

13:00

35.5°C / 40.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
45%
3.21 km/giờ

16:00

32.5°C / 37.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
4.18 km/giờ

19:00

29.4°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
4.78 km/giờ

22:00

27.9°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.76 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa

01:00

26.8°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.15 km/giờ

04:00

26.1°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.07 km/giờ

07:00

27.2°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.48 km/giờ

10:00

32.1°C / 38.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
4.69 km/giờ

13:00

32.3°C / 37.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
5.26 km/giờ

16:00

32.9°C / 36.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
5.87 km/giờ

19:00

28.9°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
5.34 km/giờ

22:00

27.5°C / 29.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.29 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.75 km/giờ

07:00

26.6°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.84 km/giờ

10:00

28.2°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.19 km/giờ

13:00

27.2°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.09 km/giờ

16:00

27.2°C / 29.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.56 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.92 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
5.05 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

26.7°/36.7°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.79 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0