Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:44 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27°
Sáng/Tối
28.4/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.8°
Sáng/Tối
27.7/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
27.5/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26.9/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.5°
Sáng/Tối
26.3/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.3°
Sáng/Tối
27.2/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa vừa 26.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

24.6°/29.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.8 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0