Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:42 | 24/05/2024
Thấp/Cao
28.6/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.1/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.9/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.2/ 34.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
36.9/ 36.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.9/ 34.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.5/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 31.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:10
Thấp/Cao

27.1°/36.4°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.83 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.51