Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:36 | 03/12/2023
Thấp/Cao
24.6/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.4/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
32.2/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Thấp/Cao

23.3°/32.2°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

4.8