Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:39 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 25.3°
Sáng/Tối
26.5/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24°
Sáng/Tối
24.9/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.7°
Sáng/Tối
24.5/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 32.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Thấp/Cao

24.3°/32.8°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.77 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0