Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:19 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.7/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.9°
Sáng/Tối
23.8/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Thấp/Cao

23.9°/32.2°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.37