Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:49 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.2/ 24.7°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.8°
Sáng/Tối
23.8/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.6°
Sáng/Tối
25.7/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25.2°
Sáng/Tối
23.6/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 25.9°
Sáng/Tối
23.9/ 33.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.3°
Sáng/Tối
23.9/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Thấp/Cao

23.7°/32.4°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.33 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0