Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:34 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 26.3°
Sáng/Tối
24.1/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.6/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.9°
Sáng/Tối
25.3/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.3°
Sáng/Tối
24.2/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.5°
Sáng/Tối
25.8/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.6/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24.3°
Sáng/Tối
23/ 23.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Thấp/Cao

24.6°/29.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0.1