Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.4/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ

16:00

32.7°C / 37.4°C
Mây cụm Mây cụm
63%
4.03 km/giờ

19:00

28.1°C / 31.8°C
Mây cụm Mây cụm
78%
3.16 km/giờ

22:00

25.6°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.85 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây cụm

01:00

24.7°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.49 km/giờ

04:00

25°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.18 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
87%
1.78 km/giờ

10:00

30.4°C / 33.1°C
Mây cụm Mây cụm
60%
1.79 km/giờ

13:00

33.8°C / 38°C
Mây cụm Mây cụm
52%
1.13 km/giờ

16:00

28.7°C / 31.2°C
Mây cụm Mây cụm
72%
3.98 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
84%
3.31 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
89%
3.7 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây

01:00

24.4°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.63 km/giờ

04:00

24.5°C / 24.9°C
Mây cụm Mây cụm
94%
2.79 km/giờ

07:00

24.7°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.24 km/giờ

10:00

29.1°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.85 km/giờ

13:00

32.9°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
1.83 km/giờ

16:00

29.9°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.91 km/giờ

19:00

24.1°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.84 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.32 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.8°
Sáng/Tối
23.2/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây

01:00

25°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.84 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.9°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1.95 km/giờ

07:00

24.9°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.12 km/giờ

10:00

30.7°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
2.14 km/giờ

13:00

33.1°C / 36.4°C
Mây cụm Mây cụm
48%
1.43 km/giờ

16:00

29.6°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
4.18 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
4.01 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.7°
Sáng/Tối
23.3/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.21 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.5°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
88%
1.87 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
2.06 km/giờ

10:00

30.8°C / 33.1°C
Mây cụm Mây cụm
62%
2.93 km/giờ

13:00

34.9°C / 37.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
49%
1.25 km/giờ

16:00

29.3°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
4.02 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
81%
2.79 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.57 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24.8/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây rải rác

01:00

25.8°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.16 km/giờ

04:00

25°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.8 km/giờ

07:00

24.7°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.94 km/giờ

10:00

31.9°C / 34.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
59%
2.13 km/giờ

13:00

33.7°C / 36.3°C
Mây cụm Mây cụm
47%
2.39 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 34°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Thấp/Cao

23.9°/33.6°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

7.63