Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:23 | 19/07/2024
Thấp/Cao
24.7/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.2°
Tầm nhìn
7.3 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.3°
Tầm nhìn
7.96 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Thấp/Cao

23.7°/30.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

9.47 km

Gió

2.9 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0