Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 09/12/2023
Thấp/Cao
25.3/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.6/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.6/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
33.9/ 33.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
30.5/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.1/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Thấp/Cao

23.9°/33.1°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

7.93