Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:02 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.3°
Sáng/Tối
24.5/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.5°
Sáng/Tối
26/ 31.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 31.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.4°
Sáng/Tối
25.8/ 32.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25.3°
Sáng/Tối
23.3/ 33.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.5/ 28°
Sáng/Tối
24.3/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 27.9°
Sáng/Tối
24.4/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24°
Sáng/Tối
24.9/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 29.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Thấp/Cao

23.3°/32.3°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

4.09