Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:15 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.7°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.5°
Sáng/Tối
26.9/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Thấp/Cao

25.7°/32.9°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.19 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

9.97