Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:07 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 26.3°
Sáng/Tối
24.6/ 32.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.6°
Sáng/Tối
24.5/ 33.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26.1°
Sáng/Tối
24.4/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Thấp/Cao

24.7°/33.5°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0