Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:04 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25.4/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 33.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 33.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Thấp/Cao

24.5°/32.1°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.93