Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:51 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.7°
Sáng/Tối
26.3/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.8°
Sáng/Tối
26.4/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25.3°
Sáng/Tối
27.8/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Thấp/Cao

27°/35.7°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.06 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

11.14