Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:06 | 26/05/2024
Nhiều mây 36.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 41.6°.

Thấp/Cao
27.7°/37.3°
Độ ẩm
47%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.49 km/giờ
Điểm ngưng
22 °C
Chỉ số UV
11.68

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
417.23
NH3
4.75
NO
0.24
NO2
3.09
O3
40.41
PM10
8.17
PM25
6.85
SO2
0.59

Thời tiết Xã Thạnh Trị - Thị xã Kiến Tường theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thạnh Trị - Thị xã Kiến Tường trong 12h tới

Thời tiết Xã Thạnh Trị - Thị xã Kiến Tường những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Thạnh Trị - Thị xã Kiến Tường những ngày tới

Lượng mưa Xã Thạnh Trị - Thị xã Kiến Tường những ngày tới