Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:40 | 15/06/2024
Mưa nhẹ 29.3°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.5°.

Thấp/Cao
26.9°/37°
Độ ẩm
77%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.31 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
741.01
NH3
8.36
NO
0.19
NO2
17.31
O3
6.26
PM10
23.64
PM25
18.03
SO2
3.46

Thời tiết Phường 2 - Thị xã Kiến Tường theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường 2 - Thị xã Kiến Tường trong 12h tới

Thời tiết Phường 2 - Thị xã Kiến Tường những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường 2 - Thị xã Kiến Tường những ngày tới

Lượng mưa Phường 2 - Thị xã Kiến Tường những ngày tới