Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:27 | 26/05/2024
Nhiều mây 36.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 41.3°.

Thấp/Cao
27.5°/37.2°
Độ ẩm
44%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.58 km/giờ
Điểm ngưng
22.6 °C
Chỉ số UV
11.2

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
393.87
NH3
4.69
NO
0.17
NO2
2.7
O3
42.2
PM10
7.29
PM25
6.1
SO2
0.57

Thời tiết Xã Thạnh Hưng - Thị xã Kiến Tường theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thạnh Hưng - Thị xã Kiến Tường trong 12h tới

Thời tiết Xã Thạnh Hưng - Thị xã Kiến Tường những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Thạnh Hưng - Thị xã Kiến Tường những ngày tới

Lượng mưa Xã Thạnh Hưng - Thị xã Kiến Tường những ngày tới