Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:04 | 08/12/2023
Thấp/Cao
25.1/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.2/ 30.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
33.8/ 33.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
33.7/ 33.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.3/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.6/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Thấp/Cao

24.8°/34.4°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

3.22