Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:36 | 23/07/2024
Thấp/Cao
26.1/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.1/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.1/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.7/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.2/ 31.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.5/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.6/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 32.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Thấp/Cao

25.5°/32.6°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.09 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

7.8