Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:03 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.7/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa vừa 30°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Thấp/Cao

24.5°/29.6°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

6.93 km

Gió

4.65 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

3.51