Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:38 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.7/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 32.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 34.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
26.9/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 33.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.7°
Sáng/Tối
24.7/ 32.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 31.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.4°
Sáng/Tối
22.5/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.1/ 23.7°
Sáng/Tối
22.2/ 29.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.6/ 24.3°
Sáng/Tối
21.3/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:39
Nhiều mây
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 31.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Thấp/Cao

24.5°/32.4°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

8.27