Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:06 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24°
Sáng/Tối
25.8/ 31.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 31.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.4/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây thưa
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

24.4°/32°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

4.09